Ç.Gelişimi Bölüm Dersleri1

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

I.YARIYIL

 ÇOC 110 OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ I (2+0)Gelişimle ilgili temel kavramlar, gelişim ilkeleri, gelişimi etki eden etmenle gelişim, psiko-motor gelişim, zihinsel gelişim.

 ÇOC 111 TEMEL SANAT EĞİTİMİ I ( 3+0)Temel sanat eğitimine giriş, nokta-çizgi ile ilgili kavramlar, açık-koyu, ışık ilgili kavramlar, form çağrışımları ve kompozisyon ile ilgili kavramlar, renk ve kavramlar.

 ÇOC 112 TEMEL MATEMATİK I ( 2+0)Sayılar, cebir, denklemler, fonksiyonlar, logaritma, lineer denklem sistemleri, matrisler, türev, integral.

 ÇOC 113  TEMEL KİMYA ( 2+0)Çözünürlük, maddelerin ayrılması, elementler ve bileşikler, maddenin yapısı, radyoaktivite.

 ÇOC 114 PSİKOLOJİYE GİRİŞ (2+0)Psikoloji, psikolojide kullanılan araştırma teknikleri, öğrenme, algılama, güdüler ve duygular, kişilik, dil ve iletişim, sosyal psikoloji.

 ÇOC 115 İLK YARDIM (2+0)İlk yardımın toplumsal önemi, ilk yardımın hedefleri, ilk yardımı uygulayacak kişinin alması gereken emniyet tedbirleri, bilinç kaybı, şok, koma, boğulmalar, yanık ve haşlanmalar.

ÇOC 116 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ARAÇ GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM TEKNİKLERİ (3+0)Temel Kavramlar, Öğretim Teknolojisi Ve İletişim, Öğretim Analizi, Öğretim Durumlarını Planlama, Araç-Gereçlerin Öğretimdeki Yeri Ve Önemi, Öğretim Araç Gereçlerinin Seçimi, Görsel Materyaller Tasarımı, Öğretim Araçları Ve Etkili Kullanımı, Eğitimde Bilgisayar Kullanımı, Uzaktan Eğitim, Değerlendirme

 ÇOC 117 EĞİTİMDE DRAMA (3+0)Yaratıcı Drama, Dramatik Etkinlikler, Eğitimde Yaratıcı Dramanın Önemi ve Yaratıcı Dramanın Çocuğa  Kazandırdığı Değerler, Eğitimde Yaratıcı Dramanın Uygulama Basamakları, Drama Yapılacak Ortamın Hazırlanması, Yaratıcı Dramada Öğretmenin (Liderin) Rolü,

 ÇOC 118 GİRİŞİMCİLİK (2+0)Girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı, küçük işletme çeşitleri, küçük işletmelerin kuruluş süreleri, küçük işletmelerde yönetim, üretim, pazarlama ve finansman, küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları.

ÇOC 119 ATATÜRK İLK.İNK.TAR.I(2+0)Temel Kavramlar, Türk İnkılâbı Öncesinde, Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar, Türk İnkılâplarının Hazırlık Dönemi, Türk İstiklâl Savaşı

 ÇOC 120 YABANCI DİL I ( 2+0)Basit ve Bileşik Cümle Yapıları, Günlük İletişimde Kullanılan Basit ve Bileşik Cümleler, Basit ve Bileşik Cümlelerden Oluşan Bir Metin    Diyalogda Geçen Sözcüklerin Anlamları, Dildeki Yapı, İşlev ve Kavramlar

 ÇOC 121 TÜRK DİLİ I ( 2+0)Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri,

 
II YARIYIL

 ÇOC 212 OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ II (3+0)Dil gelişimi, duygusal gelişim, sosyal gelişim, cinsel gelişim.

 ÇOC 213 TEMEL SANAT EĞİTİMİ II (3+0)Doku ile ilgili kavramlar, iç yapı, strüktür ile ilgili kavramlar, perspektif ile ilgili kavramlar.

 ÇOC 214 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR (1+1)Standardizasyon, kalite ve kalite kavramları, kalite güvence, mesleki standartlar.

 ÇOC 215 İŞLETME YÖNETİMİ (1+1):İşletme ve yönetimin temel kavramları, amaçları ve çevre ilişkileri, işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin kuruluş çalışmaları, büyüklüğü ve kapasitesi, işletme fonksiyonları, organizasyonların işleyişi.

 ÇOC 216 ÇOCUK EDEBİYATI (2+0)Ana dil etkinliklerinin çocuğun gelişimlerine olan etkileri, okul öncesi eğitim kurumlarında ana dili etkinlikleri, ana dili etkinliklerinin planlanmasında dikkat edilmesi gereken ilkeler, ana dili etkinliklerinin planlama, ana dili etkinlikleri sırasında kullanılacak araçlar.

 ÇOC 217 BİLGİSAYAR (2+0)Bilgisayarın tarihi gelişimi ve temel kavramlar, bilgisayarın yapısı ve işleyişi, bilgisayar işletim sistemi.

 ÇOC 218 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK (2+0)Rehberliğin konusu, amacı, ilkeleri, sınırlılıkları ve yararlandığı bilim dalları, rehberliği gerekli kılan nedenler, rehberliğin dayandığı temeller, rehberlik türleri, bireyi tanıma ve araçları, okul rehberlik uygulamaları.

 ÇOC 219 SOSYOLOJİYE GİRİŞ (2+0)Sosyoloji, toplum ve toplumsal yapı, kültür, toplumsallaşma, toplumsal gruplar, aile kurumu, ekonomi, eğitim, nüfus, endüstrileşme ve kentleşme, kentlerin sosyal sorunları.

 ÇOC 220 DİKSİYON VE BEDEN DİLİ (2+0)Cümleler(Söz akımı), Anlatım, Anlatım, Alıştırmaları, Üslup, Açıklık, Kuvvet, İmge, İncelik, Duygunluk, Hareket, Taklit,

 ÇOC 221 ATATÜRK İLK.İNK.TARİHİ II (2+0)Atatürk Dönemi İnkılâpları, Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk Dönemindeki Dış Siyaseti,   Atatürk İlkeleri

 ÇOC 222 YABANCI DİL II (2+0)Dildeki Geniş Zamana İlişkin Yapı, İşlev ve Kavramlar,    Dildeki Geçmiş Zamana İlişkin Yapı, İşlev ve Kavramlar, Dildeki Gelecek Zamana İlişkin Yapı, İşlev ve Kavramlar

 ÇOC 223 TÜRK DİLİ II (2+0)Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları,    Anlatım Bozuklukları

Bu Ankete Sizde Katılın!..
 


Bu sayfayı nasıl buldunuz?
Mükemmel
Güzel
İyi İşte
İdare Eder
Kötü Olmuş

(Sonucu göster)


Reklam
 
Keşan Meslek Yüksek Okulu
 

2007-2008 Mezuniyet Töreni

2007-2008 Mezuniyet Töreni

2007-2008 Mezuniyet Töreni

2007-2008 Mezuniyet Töreni

2007-2008 Mezuniyet Töreni

2007-2008 Futbol Turnuvası
Gündemden Sıcak Haberler
 

Trakya Üniversitesi Öğrenci Linkleri
 


 
total 17926 ziyaretçi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
BU SİTE KEŞAN MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİSİ FARUK Ö. TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR...